KenniscentrumZorgverlenersOndersteunende zorgverleners › Medisch psychologen › Medische psychologie
Patiëntenfolders

Medische psychologie

Deskundigheid op het gebied van psychologische zorg


Lichamelijke klachten, ziekte, medisch onderzoek en behandeling kunnen voor u of uw kind een belastingzijn. Ook uw omgeving kan hiervan gevolgen ondervinden. Een psycholoog in het ziekenhuis is gespecialiseerd in de relatie tussen lichamelijke en psychische gezondheid.
Een medisch specialist uit het ziekenhuis verwijst naar de psycholoog bijvoorbeeld voor:  
 • problemen met verwerken van een aandoening of behandeling;
 • sombere of angstige gevoelens in relatie tot lichamelijke klachten of behandeling cognitieve klachten, bijvoorbeeld geheugen- en concentratieklachten;
 • lichamelijke klachten waar onvoldoende medische verklaring voor gevonden is;
 • spanningen thuis of op het werk, als gevolg van lichamelijke klachten of beperkingen.
De kinder- en jeugdpsychologen richten zich daarnaast op mogelijke ontwikkelingsproblematiek bij kinderen/jeugdigen en op de wisselwerking tussen ziekte, ontwikkeling en opvoeding. Ouders worden intensief betrokken bij het onderzoek en de behandeling, afhankelijk van de leeftijd van het kind.

De psycholoog in het ziekenhuis

De psycholoog in een ziekenhuis is een deskundige op het gebied van onderzoek en behandeling van psychische problemen die samenhangen met lichamelijke klachten.

Onderzoek

De psycholoog kan u voorstellen een psychologisch testonderzoek te doen. Er zijn verschillende vormen van onderzoek.
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Onderzoek naar klachten en/of persoonlijkheid
Nadere informatie vindt u in de folder ‘psychologisch onderzoek’.

Behandeling

Behandeling door een psycholoog in het ziekenhuis is veelal kortdurend van aard en richt zich op vermindering of beter hanteerbaar maken van klachten. Binnen het ziekenhuis worden verschillende vormen van behandeling aangeboden, zoals:
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Traumabehandeling (o.a. EMDR)
 • Hypnotherapie
 • Acceptance and Commitment Therapy
 • Ontspanningstherapie
Wanneer een langer durende behandeling nodig is, overlegt de psycholoog met de patiënt over een verwijzing naar een andere instantie of hulpverlener, bijvoorbeeld de Praktijkondersteuner (POH-er) Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) in de huisartsenpraktijk of hulp binnen de Basis of Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (BGGZ of SGGZ) elders. De huisarts zal uiteindelijk voor deze verwijzing zorgen.

Kosten

Aan een onderzoek en/of behandeling van de afdeling Medische psychologie zijn voor de patiënt geen kosten verbonden. U ontvangt hiervoor dus geen aparte rekening. De kosten zijn inbegrepen in de medische zorg die u in het ziekenhuis krijgt.

Verwijzing en eerste afspraak

Na verwijzing door uw medisch specialist, krijgt u een uitnodiging voor een eerste gesprek met de psycholoog. Voorafgaande aan het intakegesprek ontvangt u een verzoek om online een vragenlijst in te vullen. Dit kunt u invullen via Mijn Slingeland. Mocht u hiertoe niet in staat zijn dan kunt u de vragenlijst voorafgaand aan uw afspraak in het ziekenhuis invullen. U kunt zich op de afgesproken datum en tijd melden bij de secretaresse van de polikliniek medische psychologie. U neemt vervolgens plaats in de wachtkamer. Een eerste gesprek duurt ongeveer drie kwartier tot een uur. Voor kinderen wordt ruim een uur tijd gereserveerd voor een intakegesprek.

Bereikbaarheid

Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur op: (0314) 32 91 95.
Bij afwezigheid kunt u een voicemailbericht in te spreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
De polikliniek medische psychologie is te vinden via Route zij-ingang G.

Psychologen

Psychologen in het Slingeland Ziekenhuis zijn volgens de wet BIG-geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch neuropsycholoog en/of als klinisch psycholoog. De orthopedagoog, psycholoog (in opleiding tot GZ-psycholoog) en stagiaires werken altijd onder supervisie van een BIG-geregistreerde collega.
THF-Mirte Bakx-15x225

Mevr. M.M.T. Bakx

Gezondheidszorgpsycholoog
(BIGnr. 9923814425)

Aandachtsgebieden:
geriatrie, cardiologie, neuropsychologie

Specifieke doelgroep: 
volwassenen en ouderen

 

 

Mevr. U.B.J.M. ter Braak

klinisch psycholoog, psychotherapeut
(BIGnr. 99916181325)

Aandachtsgebieden: 
oncologie, gynaecologie, dermatologie

Specifieke doelgroep:
volwassenen en ouderen

Mevr. drs. Blokland, klinisch psycholoog

Mevr. M.E. Blokland-Koomen

klinisch psycholoog, psychotherapeut
(BIGnr. 19057291625)

Aandachtsgebieden: 
slaapproblemen, diabetes, (hoofd)pijn,
chronische aandoeningen en psychotrauma

Specifieke doelgroep:
volwassenen en ouderen
 
 

Mevr. M.E. Van Kessel

klinisch psycholoog, psychotherapeut
(BIGnr. 79910686825)

Aandachtsgebieden:
geriatrie, neuropsychologie, 
somatisch onvoldoende verklaarde
lichamelijke klachten (SOLK)

Specifieke doelgroep:
volwassenen en oudereren
THF_Antoinette Kroeze-150x223

Mevr. A.A.A.H. Kroeze

gezondheidszorg psycholoog
(BIGnr. 09019121225)
Aandachtsgebieden:
hoofdpijn, pijn, maag-, darm- en leverziekten
somatisch onvoldoende verklaarde
lichamelijke klachten (SOLK)
Diabetes Mellitus
Specifieke doelgroep:
volwassen en ouderen
 

Mevr. J.M. ter Wal

gz-psycholoog
(BIGnr. 59927542925)
Aandachtsgebieden: algemene psychosomatiek 
Specifieke doelgroep: kinderen
Willianne Westerduin 150x225

Mevr. W.G. Westerduin-Tom

psycholoog
in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Aandachtsgebieden:
oncologie, gynaecologie, tinnitus

Specifieke doelgroep:
volwassenen en ouderen

mevr. drs. E. Wijsman

Mevr. E. Wijsman

gezondheidszorgpsycholoog
kinder- en jeugdpsycholoog
(BIGnr. 29065548325)

Aandachtsgebieden: 
algemene psychosomatiek,
diabetes bij kinderen,
chronische aandoeningen bij kinderen
trauma

Specifieke doelgroep: 
kinderen en adolescenten

Mevr.%20K.%20van%20Haaren.0377.JPG

Mevr. K.M. van Haren

orthopedagoog

Aandachtsgebieden:
algemene psychosomatiek
zindelijkheidsproblematiek
 
Specifieke doelgroep:
kinderen

THF_Merijn de Ruijter -150x225

 

Mevr. M. de Ruijter

orthopedagoog
Aandachtgebieden:
Specifieke doelgroep:

 
Overige medewerkers

Verder werken de volgende medewerkers op de afdeling:
 • psychodiagnostisch werkenden
 • stagiaires masteropleiding psychologie
 • medisch secretaresses

Interessante websites

 
 


 
 

Deel deze pagina: