KenniscentrumAlgemene informatie › Samenwerkingen › Samenwerking zorgverleners oncologie

Samenwerking zorgverleners oncologie

Huisartsen

De regionale huisartsen zijn belangrijke samenwerkingspartners bij de behandeling van en zorg voor oncologische patiënten. Zij zijn immers de eerste zorgverleners die de patiënt tegenkomt bij een vraag over hun gezondheid. Er zijn goede afspraken gemaakt met de huisartsen over de zorgvragen van de patiënt.

Binnen het ziekenhuis

Er is binnen het Slingeland Ziekenhuis een complete keten van zorg (zorgpaden per ziektebeeld) met kote communicatielijnen, die maakt dat een patiënt niet alleen snel maar ook vakkundig en volgens de geldende richtlijnen wordt behandeld.

Multidisciplinair overleg

Wekelijks vindt het MDO oncologie (multidisciplinair overleg) plaats, waarbij alle medisch specialisten aanwezig zijn. In het MDO worden alle nieuwe patiënten met kanker besproken. In gezamenlijk overleg wordt voor iedere patiënt het beste individuele behandelplan opgesteld. Ook kan de situatie van al bekende patiënten opnieuw besproken worden.
Binnen het MDO is soms ook een externe deskundige aanwezig vanuit een academisch ziekenhuis zoals Radboudumc. Ook de huisarts van de patiënt kan aansluiten.

Vaste verwijspartners extern

Radiotherapie

Radiotherapiegroep in Arnhem (voorheen ARTI)

Klinische genetica

Als een erfelijke vorm van kanker wordt vermoed, wordt contact gelegd met het Radboudumc te Nijmegen, afdeling Klinische genetica.

Andere ziekenhuizen

Per kankersoort zijn er samenwerkingsverbanden met diverse specialistische (universitair) medische centra.
Binnen de oncologie heeft het Slingeland Ziekenhuis tevens een alliantie gesloten met Rijnstate in Arnhem en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede voor oncologische zorg binnen de regio: Alliantie Regionale TopZorg ARTZDeel deze pagina: