KenniscentrumAlgemene informatie › Lastmeter › Lastmeter

Lastmeter

Kanker is een ziekte die uw leven ingrijpend kan verstoren. De ziekte en de behandeling geven bij veel patiënten lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid en verlies van kracht en conditie. Er kunnen klachten ontstaan op psychosociaal gebied. Denk daarbij aan onzekerheid, angst en somberheid. Ook kunnen er klachten zijn op seksueel gebied en met betrekking tot intimiteit.
Patiënten hebben mogelijk ondersteuning nodig bij het omgaan met deze klachten. Om vast te stellen of de patiënt behoefte heeft aan extra ondersteuning, wordt de Lastmeter gebruikt.
De Lastmeter wordt tijdens uw ziekteperiode op meerdere momenten aan u uitgereikt. Op de Lastmeter geeft u aan hoe het met u gaat en welke problemen u eventueel ervaart op lichamelijk, emotioneel, sociaal, seksueel, praktisch en spiritueel gebied. De verpleegkundige bespreekt uw antwoorden met u en verwijst u zo nodig (als u dat wilt) naar een andere, gespecialiseerde zorgverlener.

Advies en ondersteuning

In het Slingeland Ziekenhuis kunt u advies en ondersteuning krijgen van onder meer de volgende zorgverleners en paramedici:
Ook deelname aan een revalidatieprogramma of contact met een lotgenoot kan helpen.Deel deze pagina: