KenniscentrumAlgemene informatie › Palliatieve zorg › Palliatieve zorg
Patiëntenfolders

Palliatieve zorg

begeleiding en advies als u weet dat u niet meer beter wordt


Als u ongeneeslijk of levensbedreigend ziek bent en u bent opgenomen in het Slingeland Ziekenhuis, kun u een beroep doen op het palliatief team Slingeland. Dit geldt ook voor de naasten van deze patiënten.

Contact palliatief team

Het palliatief team is van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 uur en 16.30 bereikbaar onder telefoonnummer (0314) 32 94 56. Een e-mail sturen kan ook: palliatievezorg@slingeland.nl.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is erop gericht om een patiënt met een ongeneeslijke en levensbedreigende ziekte zo goed mogelijk te laten leven. Palliatieve zorg richt zich niet op genezing van de ziekte, maar om de ziekte terug te dringen of af te remmen. Palliatieve zorg richt zich op de behandeling van de klachten ten gevolge van de ziekte. In de palliatieve zorg staat kwaliteit van leven voorop.
Vaak krijgen patiënten in deze fase van hun leven klachten die elkaar snel kunnen opvolgen en de kwaliteit van leven ongunstig beïnvloeden. Hiervoor is een deskundige aanpak noodzakelijk.

Palliatief team Slingeland

Er is binnen het Slingeland Ziekenhuis een palliatief team, gespecialiseerd in het verlenen van palliatieve zorg. Dit team houdt zich bezig met het voorkomen en het verlichten van het lijden van patiënten. Met de patiënt worden klachten als pijn en misselijkheid, maar ook angst, eenzaamheid en vragen over het einde van het leven besproken en er wordt een behandelplan opgesteld. Het comfort en welzijn van de patiënt, maar ook van zijn naasten staat hierbij voorop.

Waarmee kan het palliatief team u helpen?

  • Advies over behandeling van lichamelijke klachten en symptomen zoals pijn, vermoeidheid, obstipatie, diarree, kortademigheid en misselijkheid;
  • Ondersteuning bij psychosociale problemen, zoals somberheid en angst;
  • Ondersteuning bij levens- en spirituele vragen of problemen;
  • Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals doorgaan met of afzien van behandelingen en desgewenst bij het maken van een wilsverklaring;
  • Ondersteuning bij het afsluiten van het leven en waardig sterven;
  • Ondersteuning bij rouw en verdriet;
  • Begeleiding voor partner en/of de kinderen;
  • Informatie geven over zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuiszorg, hospice voorzieningen of andere instellingen;
  • Samenwerking bevorderen tussen hulpverleners in het ziekenhuis, maar ook met huisartsen en thuiszorg.

Samenstelling van het team

Voor specifieke vragen wordt een beroep gedaan op andere zorgverleners binnen het Slingeland Ziekenhuis, zoals de klinisch psycholoog, medisch maatschappelijk werker, geestelijke verzorger, diëtist, fysiotherapeut.

Niet alleen voor terminale patiënten

Palliatieve zorg wordt vaak geassocieerd met de zorg voor terminale patiënten met een ongeneeslijke, kwaadaardige aandoening. Vaak is dit ook zo. Palliatieve zorg kan echter ook ingezet worden voor patiënten met een ernstige ongeneeslijke ziekte die nog een aanzienlijke levensverwachting hebben. Gedacht kan worden aan patiënten met kanker, COPD, hartfalen, nieraandoeningen, herseninfarct en dementie.

Samenwerking buiten het Slingeland Ziekenhuis

Het palliatief team werkt nauw samen met verschillende regionale partners, zoals de thuiszorgorganisaties, hospices, verpleeghuizen en huisartsen. Ook werkt het team samen met organisaties zoals het IKNL en het palliatief netwerk West-Achterhoek.
Meer informatie over palliatieve zorg: www.palliatievezorgwestachterhoek.nl.

 Deel deze pagina: