Sneldiagnostiek borstkanker in Slingeland

Onderzoeken en uitslag op dezelfde dag

LS, webredactie

Zaterdag, 10 Oktober 2015

Vanaf 1 november 2015 krijgen patiënten die naar het Slingeland Ziekenhuis zijn verwezen met een vermoeden van borstkanker zowel het onderzoek als de uitslag op dezelfde dag. Dat geldt in de meeste gevallen ook voor vrouwen voor wie nog aanvullend weefselonderzoek nodig is. Eendags-diagnostiek scheelt langer wachten op de uitslag en een hoop stress en ongerustheid bij de patiënt.

Samenwerking

Mede door de intensieve regionale samenwerking binnen A.R.T.Z. Oncologisch centrum, de inzet van de radiologen en door goede afspraken en aanpassingen in de planningen en processen van de betrokkenen is de sneldiagnostiek voor de mammacare nu in Doetinchem geïmplementeerd. Samen met het Pathologisch laboratorium in Arnhem, dat het afgenomen borstweefsel onderzoekt, is bekeken wat nodig is deze service te kunnen bieden. Iedere ochtend kunnen vier nieuwe patiënten gezien en onderzocht worden. Als een nieuwe patiënt in de ochtend voor 11 uur onderzocht is, krijgt die meestal aan het einde van de middag telefonisch de uitslag te horen. Als er nader onderzoek nodig is of als de diagnose borstkanker is, komt de patiënt binnen twee werkdagen terug op de mammapoli. De chirurg en de mammacareverpleegkundige bespreken dan het individuele behandelplan met de patiënt en geven uitleg over het verdere traject.

Nieuwe technieken

Het Slingeland Ziekenhuis heeft geïnvesteerd in nieuwe apparatuur en verbeterde technieken. Voor borstonderzoek beschikt het ziekenhuis over een tomo-mammograaf. Dit apparaat scant de gehele borst en geeft een nauwkeuriger beeld dan de mammografie.
Een andere nieuwe techniek is de markering van de tumor met een jodiumzaadje; Om de plaats van een kleine tumor in de borst te markeren wordt een licht radioactief jodiumzaadje ingebracht door de radioloog met een holle naald. De juiste plek wordt gevonden met echografie of röntgenfoto’s. Tijdens de borstoperatie die volgt kan de chirurg de locatie van het zaadje exact bepalen en het tumorweefsel zeer nauwkeurig verwijderen.

A.R.T.Z. Oncologisch centrum

Het Slingeland Ziekenhuis werkt samen met Rijnstate in Arnhem en Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede onder de naam Alliantie Regionale Topzorg (afgekort: A.R.T.Z.). De drie Gelderse ziekenhuizen richten zich in het A.R.T.Z. Oncologisch centrum op de oncologische zorg. Door kennis en ervaring met elkaar te delen en gespecialiseerde teams per kankersoort te vormen, verbetert de oncologische zorg in Gelderland.
www.artz.nl/oncologischcentrum

ReageerReageer

Reacties

Uw reactie op Sneldiagnostiek borstkanker in Slingeland

(Let op: de nicknaam die u opgeeft zal zichtbaar zijn.)